BLOG / BEST PRACTICES

Ποια είναι τα στάδια δημιουργίας μιας ιστοσελίδας ? 

31 Ιουλίου, 2023 από Stonewave team

Το κρίσιμο μέρος για την δημιουργία μιας ιστοσελίδας είναι τα στάδια της συλλογής πληροφοριών, ο λεπτομερής σχεδιασμός και η συντήρηση μετά την δημοσίευσή του.

Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε ποια είναι σε γενικές γραμμές η διαδικασία. Τα βασικά βήματα ανάπτυξης μιας ιστοσελίδας είναι:

1. Η συλλογή πληροφοριών: Είναι βασικό κομμάτι το οποίο περιλαμβάνει τον κύριο σκοπό, τους κύριους στόχους και τον καθορισμό του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Το πιο σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι να κατανοήσετε με σαφήνεια τους μελλοντικούς σκοπούς της ιστοσελίδας, τους κύριους στόχους που θέλετε να επιτύχετε και το κοινό το οποίο θέλετε να προσελκύσετε στον ιστότοπο. Διαφορετικοί τύποι ιστοσελίδων δίνουν στους επισκέπτες διαφορετική λειτουργικότητα και εμπειρία περιήγησης, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ανάλογες τεχνικές και τεχνολογίες.

2. Η οργάνωση της πληροφορίας, η οποία αποτελείται από τη δημιουργία ενός sitemap και του wireframe. Σε αυτό το βήμα του κύκλου ανάπτυξης, ο προγραμματιστής δημιουργεί τα στοιχεία που επιτρέπουν στον πελάτη να κρίνει πώς θα μοιάζει ολόκληρος ο ιστότοπος. To sitemap πρέπει να περιγράφει τις σχέσεις ανάμεσα στις κύριες ενότητες μιας ιστοσελίδας. Ο κύριος λόγος πίσω από την δημιουργία sitemap είναι η κατασκευή μιας φιλικής προς τον χρήστη και εύκολης στην πλοήγηση ιστοσελίδας. Πριν αρχίσει ο προγραμματιστής την κατασκευή ή το σχεδιασμό της ιστοσελίδας, υπάρχει η ανάγκη να λάβει έγκριση από τον πελάτη ότι όλα είναι καλά, ώστε να μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση ανάπτυξης. Στο στάδιο αυτό δημιουργείται το wireframe το οποίο είναι η οπτική αναπαράσταση της διεπαφής με τον χρήστη. Το wireframe δεν περιέχει στοιχεία σχεδίασης, όπως χρώματα, λογότυπα κ.λπ. αλλά περιγράφει στοιχεία που θα προστεθούν στη σελίδα και στην τοποθεσία.

3. Ο σχεδιασμός, σε αυτή τη φάση η ιστοσελίδα παίρνει μια μορφή, η οποία  περιλαμβάνει όλο το οπτικό περιεχόμενο όπως τις εικόνες και τα βίντεο. Η διάταξη των σελίδων είναι έργο του σχεδιαστή, μπορεί να είναι ένα γραφικό σκίτσο ή ένα πραγματικό γραφικό σχέδιο. Τα γραφιστικά σχέδια περιέχουν χρωματολόγια, φωτογραφίες, λογότυπα και την γενική κατανόηση του μελλοντικού ιστότοπου. Έπειτα, ο πελάτης ελέγχει το σχέδιο και στέλνει τα σχόλια του. Η διαδικασία αυτή μπορεί επαναληφθεί αρκετές φορές μέχρι ο πελάτης να είναι πλήρως ικανοποιημένος.

4.Η συγγραφή και η συναρμολόγηση του περιεχομένου. Σε αυτό το στάδιο, θα είναι απαραίτητο να γράψετε τα κείμενα με τα οποία θέλετε να επικοινωνήσετε με τους χρήστες της ιστοσελίδας. Η συγγραφή περιεχομένου αποτελείται από την δημιουργία ελκυστικών επικεφαλίδων, την επεξεργασία κειμένου, τη σύνταξη κειμένου κ.λπ., κάτι που απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Ένας σημαντικός κανόνας είναι ότι ο πελάτης αναλαμβάνει να δώσει το περιεχόμενο στον προγραμματιστή και καλύτερα είναι να δώσει όλο το περιεχόμενο πριν την έναρξη της κατασκευής της ιστοσελίδας..

5. Η κατασκευή. Σε αυτό το βήμα, μπορείτε να ξεκινήσετε τη δημιουργία της ιστοσελίδας. Ο προγραμματιστής θα χρησιμοποιήσει τα γραφικά στοιχεία για την κατασκευή ενός πραγματικού ιστότοπου. Πρώτα θα δημιουργήσει την αρχική σελίδα και έπειτα όλες τις υπόλοιπες σελίδες σύμφωνα με το sitemap που είχε καταρτιστεί.. Όλα τα στατικά στοιχεία της ιστοσελίδας που σχεδιάστηκαν κατά την δημιουργία του wireframe και του σχεδιασμού θα πρέπει να κατασκευαστούν και να δοκιμαστούν. Τέλος, ένα βασικό βήμα είναι το SEO (Search Engine Optimization).

6. Η δοκιμή, η επανεξέταση και η δημοσίευση. Κάθε link της ιστοσελίδας θα πρέπει να ελέγχεται,  για να βεβαιωθείτε ότι είναι λειτουργικός. Επίσης, θα πρέπει να ελεγχθεί κάθε φόρμα, κάθε σενάριο και να εφαρμοστεί  ένα λογισμικό ορθογραφικού ελέγχου για να βρείτε πιθανά λάθη. Μετά τη διαδικασία των ελέγχων ήρθε η ώρα να το ανεβάσετε σε ένα διακομιστή. Μετά το ανέβασμα του συνόλου του κώδικα και των φωτογραφιών, καλό είναι να γίνει ο τελικός έλεγχος ότι όλα έχουν εγκατασταθεί σωστά. 

7. Η συντήρηση περιλαμβάνει την παρακολούθηση της ιστοσελίδας και την τακτική της ενημέρωση. Η χρήση ενός CMS (WordPress, Magento, Opencart, κα) θα σας επιτρέψει να έχετε τακτικές ενημερώσεις για διορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας

Αν θέλετε να αποκτήσετε μια ιστοσελίδα, τότε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310221500 ή μέσω email στο [email protected].

This website uses cookies
to help improve your user experience.
stonewave cookies
Awwards