Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στο www.stonewave.net!

Αυτοί οι όροι χρήσης περιγράφουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χρήση της ιστοσελίδας της Stonewave, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://stonewave.net/.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο θεωρούμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το www.stonewave.net εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα. Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση απορρήτου και τη Δήλωση αποποίησης ευθυνών και όλες τις Συμφωνίες: “Πελάτης”, “Εσείς” και “Το δικό σας” αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που συνδέεται σε αυτόν τον ιστότοπο και συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. Οι εκφράσεις “Η Εταιρεία”, “Εμείς οι ίδιοι”, αναφέρονται στην Εταιρεία μας, ενώ οι εκφράσεις “Συμβαλλόμενα Μέρη” ή “Εμείς”, αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στον εαυτό μας.

Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εκτίμηση πληρωμής που απαιτείται για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο για τη ρητή κάλυψη των αναγκών του Πελάτη σε σχέση με την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα και με το ισχύον δίκαιο των Κάτω Χωρών. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, ή/και αυτός/αυτή, θεωρείται ως εναλλάξιμη και ως εκ τούτου αναφέρονται στα ίδια.

Άδεια

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η Stonewave και / ή οι δικαιοπάροχοι της διαθέτουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στο www.stonewave.net. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό από το www.stonewave.net για τη δική σας προσωπική χρήση που υπόκειται σε περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται:

 • Αναδημοσίευση υλικού από το www.stonewave.net
 • Πώληση, ενοικίαση ή περαιτέρω παραχώρησης υλικό από τ www.stonewave.net
 • Αναπαραγωγή ή αντιγραφή υλικού από το www.stonewave.net
 • Αναδιανομή περιεχομένου από το www.stonewave.net

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει από την ημερομηνία της παρούσας.

Τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν την ευκαιρία στους χρήστες να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου. Η Stonewave δεν φιλτράρει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή ελέγχει σχόλια πριν από την παρουσία τους στον ιστότοπο. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις του Stonewave, των αντιπροσώπων ή/και των συνεργατών της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του ατόμου που τις δημοσιεύει. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, η Stonewave δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημιές ή έξοδα προκλήθηκαν ή/και υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης ή/και δημοσίευσης ή/και εμφάνισης των σχολίων σε αυτό το δικτυακό τόπο.

Η Stonewave διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και να αφαιρεί τυχόν σχόλια που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή προκαλούν παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:

 • Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε σχόλια στον ιστότοπό μας και έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκατάθεση για να το κάνετε.
 • Τα σχόλια δεν εισβάλλουν σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος οποιουδήποτε τρίτου.
 • Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή με άλλο τρόπο παράνομο υλικό που αποτελεί εισβολή της ιδιωτικής ζωής.
 • Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επιχειρήσεις ή έθιμα ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομη δραστηριότητα.

Παραχωρείτε στη Stonewave μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης τους για χρήση, αναπαραγωγή και επεξεργασία των σχόλιών σας σε οποιεσδήποτε μορφές ή μέσα.

iFrames

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτή άδεια, δεν επιτρέπεται να κάνετε τοποθετήσεις γύρω από τις ιστοσελίδες μας που να αλλάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή εμφάνιση του ιστότοπού μας.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή επιμέρους συνδέσμους απο τον Ιστότοπό μας και εγκρίνετε την άμεση κατάργηση όλων των συνδέσμων του ιστότοπού μας κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και την πολιτική ανά πάσα στιγμή. Με τη συνεχή σύνδεση με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να ακολουθείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αποποίηση ευθυνών

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση δεν θα:

 • περιορίσει ή θα αποκλείσει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό.
 • περιορίσει ή θα αποκλείσει την ευθύνη μας ή για ευθύνη για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση.
 • περιορίσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ή
 • εξαιρέσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή δικές σας που ενδέχεται να μην εξαιρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα ενότητα και αλλού σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο. και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε αδικοπραξία και για παραβίαση του νόμιμου καθήκοντος.

Εφόσον ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στον ιστότοπο παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.

Cookies

Ο ιστοποτος χρησιμοποιεί cookies. Μεταβαίνοντας στο www.stonewave.net, συναινείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Stonewave.

Οι περισσότεροι ιστοτοποι χρησιμοποιούν cookies για να ανακτούν τις ρυθμίσεις του κάθε χρήστη σε κάθε επίσκεψη του στον ιστότοπο.

Τα cookies χρησιμοποιούνται παό τον ιστότοπό μας για να διευκολύνουν τη λειτουγρικότητα και να κάνουν ευκολότερη την περιήγηση στους επισκέπτές του ιστότοπου. Μερικοί από τους συνεργάτες / διαφημιστικούς συνεργάτες μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Ευθύνη Περιεχομένου

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύσετε και να μας υπερασπιστείτε από όλες τις αξιώσεις που εμφανίζονται στον ιστότοπό σας. Κανένας σύνδεσμος δεν πρέπει να εμφανίζεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο που μπορεί να ερμηνευθεί ως δυσφημιστικό, άσεμνο ή ποινικό ή που παραβιάζει ή υποστηρίζει την παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων.

Υπερσύνδεσμοι με το περιεχόμενο μας

Οι ακόλουθοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται στον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

 • Κυβερνητικές υπηρεσίες
 • Μηχανές αναζήτησης
 • Ειδησεογραφικοί οργανισμοί
 • Οι διαδικτιακοί κατάλογοι μπορούν να συνδέονται στον ιστότοπό μας, με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται ως υπερσύνδεσμοι στους ιστοτόπους άλλων εταιρειών της λίστας τους
 • Διαπιστευμένες Επιχειρήσεις , εκτός από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, φιλανθρωπικά εμπορικά κέντρα και φιλανθρωπικές ομάδες συγκέντρωσης χρημάτων που ενδέχεται να μην υπερσυνδέονται στον ιστότοπό μας.

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται στην αρχική μας σελίδα, σε δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες του ιστότοπου, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι καθόλου παραπλανητικός. (β) δεν συνεπάγεται ψευδή χορηγία ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή / και υπηρεσιών του και (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο του ιστότοπου που συνδέεται.

Ενδέχεται να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

 • κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών καταναλωτών ή / και επιχειρήσεων
 • dot.com ιστότοποι κοινοτήτων
 • ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα
 • διανομείς διαδικτυακών καταλόγων
 • διαδικτυακά portals
 • λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες
 • εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικές ενώσεις.

Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς εάν αποφασίσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα μας έκανε να κοιτάζουμε δυσμενώς τον εαυτό μας ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας (β) ο οργανισμός δεν έχει αρνητικά στοιχεία για εμάς (γ) το όφελος για εμάς από την ορατότητα του υπερσυνδέσμου αντισταθμίζει την έλλειψη της Stonewave και (δ) ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο των γενικών πληροφοριών.

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι με κανένα τρόπο παραπλανητικός (β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του και (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδέσμου σύνδεσης.

Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα e-mail στη Stonewave. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα οποιωνδήποτε διευθύνσεων URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδέσετε με τον ιστότοπό μας και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL του ιστότοπού μας τις οποίες θέλετε να κάνετε σύνδεσμο. Περιμένετε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να συνδέσουν στον ιστότοπό μας ως εξής:

 • Χρησιμοποιώντας το εταιρικό μας όνομα
 • Με χρήση ενιαίων πηγών εντοπισμού
 • Με χρήση περιγραφών του ιστοτόπου μας που συνδέονται με περιεχόμενο και μορφή του συνδέσμου.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου της Stonewave ή άλλου έργου της με έλλειψη συμφωνίας αδείας για εμπορικά σήματα.

Κατάργηση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας

Εάν βρείτε κάποιον σύνδεσμο στον ιστότοπό μας που είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο, είστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή. Θα εξετάσουμε τα αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας απαντήσουμε άμεσα.

Δεν διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβεια. Ούτε υποσχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος θα παραμείνει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο θα είναι ενημερωμένο.

Η πολιτική μας

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου

This website uses cookies
to help improve your user experience.
stonewave cookies
Awwards