Καριέρα

Θέλετε να γίνετε μέλος της οικογένειάς μας;

Good news! We are hiring!
What we offer

careers at Stonewave

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην ομάδαω μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected].
Πείτε μας πώς νομίζετε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε στην ομάδα και μην ξεχάσετε να επισυνάψετε το βιογραφικό σας!

REQUIREMENTS

 • Bachelor’s Degree in Information Technology or any other relevant field. Master’s Degree will be considered an asset.
 • 1-3 years of experience as a E-Commerce Project Manager (preferably on Magento 2 platforms)
 • Professional experience having domain knowledge of eCommerce in retail. B2B knowledge will be considered an asset.
 • Experience in Digital Product or Services Development (Mobile or Web)
 • Experience in working as part of Agile teams
 • Excellent command of the Greek & English language both written & spoken
 • General knowledge of programming languages and different types of programming platforms

SKILLS

 • Natural team-player and strong communicator
 • Proven working experience in large scale implementations in the areas of eCommerce will be considered an asset
 • Ability to work both independently and in a team

RESPONSIBILITIES

 • Identifies, analyzes, defines, and documents detailed requirements to support project and business objectives
 • Creates corresponding functional/technical requirement documents and monitors project progress and deliverables
 • Participates in process improvement initiatives, helps identify issues and offers recommendations
 • Provides day to day functional support, application administration & troubleshooting for the operating business
 • Assists Clients and end-users with their platform, while identifying their needs
 • Leads and organizes training sessions for the end users

BENEFITS

 • good salary
 • excellent work environment
 • experience in a fast-growing business
 • expanding personal skills and knowledge

REQUIREMENTS

 • Bachelor’s Degree or higher, in a Technology related field
 • 2+ years of continuous experience in front-end development
 • front-end skills: HTML, CSS, Javascript, Javascript libraries or frameworks (jQuery, React or Angular, Typescript)
 • experience in REST API, connection to web services, API integrations
 • familiarity with Git or any version control system
 • English language - good speaking & writing skills

SKILLS

 • good organisational skills
 • ability to work under pressure, without missing the deadlines
 • curiosity and desire to learn
 • understanding of design elements
 • attention to detail
 • self-driven work ethic
 • team spirit

RESPONSIBILITIES

 • maintaining and enhancing code, to meet changing internal and industry needs
 • implementing front-end templates following the design
 • developing front-end applications using Javascript frameworks

BENEFITS

 • good salary
 • excellent work environment
 • experience in a fast-growing business
 • expanding personal skills and knowledge

REQUIREMENTS

 • Bachelor’s Degree or higher, in a Technology related field
 • 2+ years of continuous experience in Magento 1 & Magento 2
 • fluency in Magento CMS - excellent knowledge and understanding in both frontend and backend
 • basic front-end skills: HTML, CSS, Javascript libraries (like jQuery), AJAX, Knockout (for Magento)
 • familiarity with Git or any version control system
 • experience in XML parsing and XML connection to web services with certain travel API integrations
 • English language - good speaking & writing skills

SKILLS

 • good organisational skills
 • ability to work under pressure, without missing the deadlines
 • curiosity and desire to learn
 • attention to detail
 • self-driven work ethic
 • team spirit

RESPONSIBILITIES

 • maintaining and enhancing code, to meet changing internal and industry needs
 • developing Magento applications and writing code from scratch
 • building backend functionalities
 • building themes from scratch

BENEFITS

 • good salary
 • excellent work environment
 • experience in a fast-growing business
 • expanding personal skills and knowledge

REQUIREMENTS

 • Bachelor degree, diploma or training in a Technology related field
 • eager to learn and develop personal skills
 • previous experience is considered an advantage

SKILLS

 • self-motivation and patience
 • curiosity and desire to learn
 • basic developing skills
 • experience in a fast-paced work environment

RESPONSIBILITIES

 • part A: training though videos and actual projects (1st - 3rd month)
 • part B: training through small but significant tasks (4th - 6th month)
 • delivering daily and weekly tasks
 • familiarising with the work environment, team and work methodology
 • full time availability

BENEFITS

 • improvement in developing and coding skils
 • the possibility to be offered a job
This website uses cookies
to help improve your user experience.
stonewave cookies
Awwards